Prada 1BG997 Nylon Blue Nylon Tote Bag

$480.00

Exterior nylon shows scuffing and wear throughout. Exterior bottom surface shows scuffing. Exterior corners show scuffing. Exterior shows creasing...